Daily vlog ♡ Lần đầu Ted Talk, thăm Liên Hợp Quốc, Làm MC ♡