Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em (Cover) | Ái Phương Live in Vừng