點擊取消靜音

Đình Thịnh Liên, Trung Mầu thờ phụng tam vị tướng côngtriều đại Đinh Tiên Hoàng

Đình Thịnh Liên, Trung Mầu thờ phụng tam vị tướng côngtriều đại Đinh Tiên Hoàng