點擊取消靜音

Đình Quán, Vân Đình thờ phụng Quý Minh Đại vương triều Hùng Duệ Vương

Đình Quán, Vân Đình thờ phụng Quý Minh Đại vương triều Hùng Duệ Vương