點擊取消靜音

Đình làng Cao Xá, thờ phụng Thánh Mẫu Tiên Dung Hoàng Hậu thời Hùng Vương thứ 17 và Đức Thánh Cả

Đình làng Cao Xá, thờ phụng Thánh Mẫu Tiên Dung Hoàng Hậu thời Hùng Vương thứ 17 và Đức Thánh Cả