點擊取消靜音

Hoạt cảnh Lễ rước đón dâu có hát nhuôn đối đáp cưới độc đáo của người Thái- @dantocvamiennuivn

Hoạt cảnh Lễ rước đón dâu có hát nhuôn đối đáp cưới độc đáo của người Thái- @dantocvamiennuivn