點擊取消靜音

Ông chú hét to : ĐÂY LÀ ĐƯỜNG CỦA TAO MUỐN ĐI QUA THÌ ĐỂ CẦN GẠT MƯA LẠI ông chú BỐ ĐỜI chặn đầu xe

Ông chú hét to : ĐÂY LÀ ĐƯỜNG CỦA TAO MUỐN ĐI QUA THÌ ĐỂ CẦN GẠT MƯA LẠI ông chú BỐ ĐỜI chặn đầu xe