点击取消静音

135 tàu Trung Quốc tập trung tại bãi đá ngầm trên Biển Đông| TÂN THẾ KỶ

135 tàu Trung Quốc tập trung tại bãi đá ngầm trên Biển Đông| TÂN THẾ KỶ