TAP TO UNMUTE

Hải cảnh Trung Quốc xịt vòi rồng vào tàu Philippines, hai nước tố qua lại

Hải cảnh Trung Quốc xịt vòi rồng vào tàu Philippines, hai nước tố qua lại