TAP TO UNMUTE

Một tòa nhà dân cư 10 tầng được xây dựng trong 28 giờ 45 phút.

Một tòa nhà dân cư 10 tầng được xây dựng trong 28 giờ 45 phút.