TAP TO UNMUTE

Đình Thụy PhiêĐ-Đình làng cổ nhất từ thời Mạc thờ phụng Tản Viên Sơn Quốc Chủ Tam Vị Đại vương

Đình Thụy PhiêĐ-Đình làng cổ nhất từ thời Mạc thờ phụng Tản Viên Sơn Quốc Chủ Tam Vị Đại vương