TAP TO UNMUTE

Cuộc sống là một cuộc cạnh tranh mà kẻ thù lớn nhất lại là chính mình.

Cuộc sống là một cuộc cạnh tranh mà kẻ thù lớn nhất lại là chính mình.