TAP TO UNMUTE

Chuyên gia: Tại sao Toà Bạch Ốc ngủ quên trong khi Venezuela chuẩn bị chiến tranh?

Chuyên gia: Tại sao Toà Bạch Ốc ngủ quên trong khi Venezuela chuẩn bị chiến tranh?