TAP TO UNMUTE

先人の想いを継いでいく -What is innovation?- | Naoya Urabe | TEDxSannomaru

先人の想いを継いでいく -What is innovation?- | Naoya Urabe | TEDxSannomaru