TAP TO UNMUTE

Tối 01/12: Dịch Mất kiểm soát, Thượng Hải Có 400.000 ca nhiễm chỉ trong một ngày

Tối 01/12: Dịch Mất kiểm soát, Thượng Hải Có 400.000 ca nhiễm chỉ trong một ngày