TAP TO UNMUTE

11_11_2022 chim xã giá 100k 3 con.choè lửa đuôi dài 20,19,18,chào mào,vàng anh,thanh tước,chìm aviar

11_11_2022 chim xã giá 100k 3 con.choè lửa đuôi dài 20,19,18,chào mào,vàng anh,thanh tước,chìm aviar