TAP TO UNMUTE

Thượng đỉnh Biden-Tập Cận Bình: Cơ hội ‘‘hòa hoãn chiến thuật” giữa hai đại cường?

Thượng đỉnh Biden-Tập Cận Bình: Cơ hội ‘‘hòa hoãn chiến thuật” giữa hai đại cường?