TAP TO UNMUTE

Sườn Khìa Nước Dừa ( Chay) - sườn giòn kèm sốt sệt kẹo ăn kèm rau thơm cực hao cơm

Sườn Khìa Nước Dừa ( Chay) - sườn giòn kèm sốt sệt kẹo ăn kèm rau thơm cực hao cơm