NHẤN ĐỂ BỎ TẮT TIẾNG

Quân Ukraine vỡ trận đầu hàng; Tên lửa siêu thanh Fattah của Iran xuyên thủng Vòm sắt của Israel

Quân Ukraine vỡ trận đầu hàng; Tên lửa siêu thanh Fattah của Iran xuyên thủng Vòm sắt của Israel