NHẤN ĐỂ BỎ TẮT TIẾNG

Dã Tràng se cát biển Đông (1995)

Dã Tràng se cát biển Đông (1995)