NHẤN ĐỂ BỎ TẮT TIẾNG

2024年2月20日,江苏南京、苏州、常州、无锡等地出现雷打雪天气。

2024年2月20日,江苏南京、苏州、常州、无锡等地出现雷打雪天气。