NHẤN ĐỂ BỎ TẮT TIẾNG

amay hrit adoh ky dut ta mừng hlau jon nay 81tây nguyên

amay hrit adoh ky dut ta mừng hlau jon nay 81tây nguyên