NHẤN ĐỂ BỎ TẮT TIẾNG

Đang đi BMW 730LI Msport 2020 mà chạy thử E46 325I thì cảm xúc thế nào?

Đang đi BMW 730LI Msport 2020 mà chạy thử E46 325I thì cảm xúc thế nào?