NHẤN ĐỂ BỎ TẮT TIẾNG

Test loa tannoy ARDEN kiềng tròn và pow đèn triode p845se pre luxman cl38u

Test loa tannoy ARDEN kiềng tròn và pow đèn triode p845se pre luxman cl38u