NHẤN ĐỂ BỎ TẮT TIẾNG

Mất 500 triệu chỉ tại cây bút

Mất 500 triệu chỉ tại cây bút