NHẤN ĐỂ BỎ TẮT TIẾNG

Họa hay phúc chỉ cách nhau một niệm. Xem bói có thể cải mệnh?

Họa hay phúc chỉ cách nhau một niệm. Xem bói có thể cải mệnh?