NHẤN ĐỂ BỎ TẮT TIẾNG

Thanh niên ĐI SAI còn lao vào OÁNH TỚI TẤP TÀI XẾ khiến tài xế CẮN RĂNG CHỊU ĐÒN BẬT KHÓC CAM CHỊU

Thanh niên ĐI SAI còn lao vào OÁNH TỚI TẤP TÀI XẾ khiến tài xế CẮN RĂNG CHỊU ĐÒN BẬT KHÓC CAM CHỊU