NHẤN ĐỂ BỎ TẮT TIẾNG

Ngắm toàn cảnh thi công cầu dây văng đầu tiên ở Bắc Giang vượt sông Thương

Ngắm toàn cảnh thi công cầu dây văng đầu tiên ở Bắc Giang vượt sông Thương