NHẤN ĐỂ BỎ TẮT TIẾNG
Ghé thăm nhà quảng cáo

Tin Quân sự: ‘Học giả’ Trung Quốc lại đưa ra những nhận xét ‘phản nhân loại’ về chiến tranh

Tin Quân sự: ‘Học giả’ Trung Quốc lại đưa ra những nhận xét ‘phản nhân loại’ về chiến tranh