NHẤN ĐỂ BỎ TẮT TIẾNG
Ghé thăm nhà quảng cáo

Toàn cảnh quốc tế 5/6: Ông Zelensky cho biết Ukraina muốn sở hữu 50 tổ hợp Patriot

Toàn cảnh quốc tế 5/6: Ông Zelensky cho biết Ukraina muốn sở hữu 50 tổ hợp Patriot