NHẤN ĐỂ BỎ TẮT TIẾNG

他的地位超越唐僧。皇帝踏平西域,只為搶他。| #未解之謎 扶搖

他的地位超越唐僧。皇帝踏平西域,只為搶他。| #未解之謎 扶搖