NHẤN ĐỂ BỎ TẮT TIẾNG

3月27日,辽宁沈阳。男子开车至空无一人的陵园祭祖,却发现汽车雷达显示全是人。

3月27日,辽宁沈阳。男子开车至空无一人的陵园祭祖,却发现汽车雷达显示全是人。